Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charta Ragby

 

 Úvod

 

Hra, která začala jako jednoduchá zábava, se rozrostla do globálních rozměrů následována velikými stadiony, komplexní administrativní strukturou a pečlivě vypracovanou strategií. Ragby společně s dalšími aktivitami přitahuje zájem masy lidí bez ohledu na hranice a další rozdíly.

Kromě vlastní hry a její přímé podpory, ragby vytváří pozitivní sociální a emoční půdu, čímž kladně rozvíjí vlastnosti jako odvahu, loajalitu, soutěživost, disciplínu a týmovou práci. Rolí této Charty je poskytnout návod, podle kterého je hodnocen styl a způsob hry. Charta má za úkol zajistit zachování jedinečnosti ragby na hřišti i mimo ně.

Charta pojmenovává základní principy ragby pro hru, přípravu na hru a tvorbu a uplatňování Pravidel. Je důležitým doplňkem Pravidel a stanovuje normy pro ty, kteří se do ragby zapojují na jakékoliv úrovni.

 

Principy Hry

 

Chování

Legenda o Williamu Webbu Ellisovi, podle které byl prvním, kdo vzal do ruky fotbalový míč a běžel s ním, od toho dne roku 1823 ve škole v Rugby přežila mnoho revizionistických teorií. Ať to tak skutečně bylo nebo ne, je tato událost nejvýznamnějším momentem v historii ragby.

Na první pohled je velice těžké definovat zásady hry, která se nezasvěcenému pozorovateli jeví jako hra plná rozporů. Příkladem je silný fyzický nátlak na soupeře se snahou o vybojování míče, ovšem bez úmyslu nebo cíle způsobit soupeři zranění.

Tyto tenké hranice musí bezpečně rozlišovat hráči i rozhodčí sebeovládáním, individuální i kolektivní disciplínou.

 

Duch

Ragby se hraje přísně podle svých pravidel a v jejich duchu. Odpovědnost za to neleží pouze na jednotlivci, ale zahrnuje trenéry, kapitány, hráče i rozhodčí.

Disciplína, ovládání a vzájemný respekt v tak fyzické hře, jako je ragby, vytvářejí pevné vztahy a smysl pro fair play, což je nezbytné pro další rozvoj a existenci ragby. Jsou to možná staromódní tradice a hodnoty, nicméně odolaly zkoušce času na všech úrovních Hry a jsou důležité pro budoucnost ragby stejně, jako byly důležité pro jeho dlouhou a slavnou minulost. Principy ragby jsou základy, které umožní zúčastněným poznat charakter hry a vymezují ragby jako sport.

 

Smysl

Smyslem hry je souboj dvou družstev, každé o patnácti hráčích, která se ve smyslu fair play, podle Pravidel a sportovního ducha postupují s míčem dopředu, a jeho nesením, přihráváním, kopáním a pokládáním se snaží dosáhnout do nejvíce bodů.

Ragby hrají muži i ženy, chlapci i dívky. Více než tři miliony

 lidí od 6 do 60 let se pravidelně věnují ragby.

Různorodá škála dovedností a fyzických předpokladů, které jsou ke hře potřeba, umožňují hráčům všech postav, vzrůstu a schopností se ragby aktivně na dané úrovni věnovat.

 

Souboj a kontinuita

Souboj o míč je jedním z klíčových okamžiků ragby. Takové souboje mohou v průběhu utkání vzniknout v několika různých formách:

• v kontaktu

• v otevřené hře

• při znovuzahájení hry mlýny, auty nebo výkopy

Souboje jsou nastaveny tak, aby bylo zvýhodňováno druž

stvo, které v předchozí akci ukázalo větší dovednost. Když je např. družstvo nuceno kopnout míč do autu, protože není jinak schopno udržet hru, nemá právo vhazovat z autu. Nebo když družstvo udělá předhoz nebo přihraje dopředu, nemůže vhazovat míč do následujícího mlýna. Soupeř, který se neprovinil, získává výhodu vhazování, ale je důležité, aby další pokračování hry bylo spravedlivé se stejnými možnostmi pro obě družstva.

Cílem družstva s míčem je udržet a neztratit míč, dovoleným způsobem postupovat vpřed a dosáhnout bodů. Pokud se to družstvu nepodaří, ztrácí míč – buď akcí soupeře nebo vlastní chybou. Souboj a kontinuita, zisk a ztráta.

Zatímco jedno družstvo se snaží udržet míč, druhé se snaží míč získat. Tak je vytvořena základní rovnováha, umožňující plynulost Hry.

 

Principy Pravidel

 

Pravidla ragby stojí na následujících principech:

 

Sport pro všechny

Pravidla umožňují hráčům různých fyzických parametrů, dovedností, pohlaví i věku být na své úrovni součástí řízeného, soutěživého a zábavného prostředí. Všichni, kdo hrají ragby, musí znát Pravidla a rozumět jim.

 

Zachování identity

Pravidla zajišťují zachování jednotlivých charakteristických rysů ragby od mlýnů, autových seřazení, maulů, rucků a výkopů až k činnostem, které přímo souvisejí se soubojem o míč – přihrávkami dozadu a tvrdými skládkami.

 

Radost a zábava

Pravidla vedou Hru tak, aby ji bylo radostí hrát a zábavné ji sledovat. Pokud by tomu tak nebylo, musí se ke zvýšení požitku a radosti ze Hry rozšířit prostor, ve kterém mohou hráči naplno předvést své dovednosti. K dosažení této rovnováhy jsou Pravidla neustále revidována.

 

Aplikace

Pro všechny hráče je prvořadé dodržování Pravidel a respektování zásad fair play. Pravidla musí být uplatňována takovým způsobem, aby nebyly porušovány principy ragby. Rozhodčí s pomezními rozhodčími toho při řízení dosáhnou čestností, důsledností, citem a na vyšších úrovních managementem. Na druhé straně je to pak odpovědnost trenérů, kapitánů i hráčů za respekt k autoritě rozhodčích a dalších činovníků.

 

Závěr

Ragby je hodnotným sportem pro muže i ženy, chlapce i dívky. Ragby rozvíjí schopnosti týmové práce, porozumění, spolupráce a vzájemného respektu mezi sportovci. Základem je a vždy byly sdílená radost zúčastněných, odvaha a schopnosti, které ragby vyžaduje, láska k týmovým sportům obohacující život všem zapojeným lidem a přátelství na celý život posílené společným zájmem o Hru.

Proto, a nikoliv navzdory tomu, že je ragby intenzivním fyzickým sportem, existují velká kamarádství před i po utkáních. Dlouhotrvající tradice vzájemné sounáležitosti hráčů soupeřících týmů, bez ohledu na výsledek utkání a sociální souvislosti, zůstává nejpevnějším základem ragby.

Ragby se stalo plně profesionálním sportem. Udrželo si ale duch a tradice rekreační hry. Zatímco mnoho sportovních tradic je postupem času oslabeno nebo úplně mizí, ragby je hrdé na svou schopnost udržet si vysokou sportovní úroveň, etické chování a fair play. Tato charta má za úkol pomáhat posílit tyto drahocenné hodnoty.

převzato z www.rugbyunion.cz